Kulüp ve Lisans İşlemleri

  • LİSANS İŞLEMLERİ

  

 

 


DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

 

!!Tüm Evraklar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır!!

1 a-  Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi TIKLAYINIZ

b-  Spor Kulübü Tüzük Örneği (Dernek Statüsünden Geçen)  TIKLAYINIZ

c-   Spor Kulübü Organlarında Görev Alanlar İçin Taahhütname TIKLAYINIZ

d) Yönetim-Denetim Asil Üyeler Spor Ceza Bilgi Formu ( Son 5 yıllık, E-devlet)

e) Adres Beyanı: Kulübün on rakamlı UAVT adres için ....kodu TIKLAYINIZ https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu

f) YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ İÇİN (Bilgisayarda Doldurulacak)  TIKLAYINIZ

g) Dijital Ortamda Kulüp Amblemi (Jpg formatında)
h) Yazışma ve Tebligat Almaya Yetkili Kişiler TIKLAYINIZ

2. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

3.Genel Kurul Duyrusu
4.Hazirun Listesi
5.Genel Kurul Divan Tutanağı

6.Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu TIKLAYINIZTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
1.Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğu Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
3 Yerleşim Yeri Değişikliği


SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ
SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız
2 Kulüp Alındı Belgesi
3 Ayni Bağış Alındı Belgesi Tıklayınız
4 Yetki Belgesi


 

SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TASFİYE TALEBİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 Spor Kulübü Derneği Tasfiye Talebi Dilekçesi

Karar Defteri Örneği-Aslı Gibidir Onaylı (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)

Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

Hazirun Listesi

Genel Kurul Divan Tutanağı (“Spor Kulübü Derneğinin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Tasfiye Tutanağı Örneği.docx

8 Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.