İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞTE ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI

23.03.2018
İl Müdürlüğümüz taşeron işçilerin işçi kadrosuna geçişinde sınav sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan listede "gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların listesi" denilerek kadro hakkından yararlandırılmayacaklar listesi de pano da yayınlandı.
ŞARTLARI TAŞIMADIĞINDAN RET

   Birim                                 Ret Sayısı                               Gerekçe
Kütahya-Gediz GHSİM     1 657 S.kanun 48.mad (a) 5 bendi